home>제품>제품

제품

AIRSTORY-TM6
[구매대행] 조지루시 원터치 텀블러
판매가 30,000
적립금 300
제품상태  
제조사 상세페이지 참조
원산지 중국
수량
총 상품 금액     30,000

진행절차.jpg

 

반품_교환.jpg

 


 

 

   조지루시 원터치 텀블러

 

       세련된 디자인과 컬러로 제작된 원터치 텀블러

 

 

 

02.PNG

 

 

 

경량으로 제작되어 휴대가 용이한 사이즈

 

 

 

03.PNG

 

 

 

우수한 보온, 보냉 효과로 분유의 온도 유지에 도움

 

 

04.PNG

 

 

 

05.PNG

 

 

 

06.PNG

 

 

 

07.PNG

 

 

 

09.PNG

 

 

shippingGuide_img.gif