home>제품>휴대용 선풍기

휴대용 선풍기

AIRSTORY-HF03
[구매대행]책상 용 선풍기
판매가 12,000
적립금 120
제품상태  
제조사 상세페이지 참조
원산지 중국
수량
총 상품 금액     12,000

 

진행절차.jpg

 

반품_교환.jpg

 


 

 탁상용 클립 선풍기

 

 

13.PNG

 

 

 

저 소음으로 조용하게 시원한 바람

 

 

14.PNG

 

 

 

저 소음 모터, 센 풍력

 

 

 

 

15.PNG

 

 

 

  2단계 바람


 

 

16.PNG

 

 

 

 

책상이나 유모차에 껴서 편하게 쓸 수 있습니다

 

 

 

17.PNG

 

 

 

상세정보

 

20.PNG

shippingGuide_img.gif